تعطیلات آخر هفته در کشور چین شنبه و یکشنبه می باشد و سایر تعطیلات رسمی به شرح زیر است:
ژانویه:
1ژانویه = آغاز سال نو مسیحی

23 ژانویه = سال نو چینی (عید بهاره) * تعطیلات سال نوی چینی عموما" بین یک تا دوهفته بطول می انجامد. ضمن اینکه سال نوی چینی بر اساس سال قمری محاسبه می گردد که عموما" در ماههای ژانویه و فوریه در سالهای مختلف متغییر است.

--------------------------------------------------------------------------------
آوریل:
5 آوریل = روز بزرگداشت مردگان
--------------------------------------------------------------------------------
می:
1 ماه می ( مه) = روز کارگر
* این تعطیلی عموما" به مدت یک هفته بطول می انجامد.
--------------------------------------------------------------------------------

آگوست:
1 آگوست = روز آزادسازی ارتش ملی چین
1 اکتبر = روز ملی چین
--------------------------------------------------------------------------------
* تعطیلات روز ملی چین به مدت یک هفته بطول می انجامد.