ماهی یال‌اسبییال‌اسبی‌ماهیان خانواده‌ای از ۴۰ گونه ماهی هستند.
این ماهیان از رده پرتوبالگان و راستهٔ سوف‌ماهی‌شکلان هستند.برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید . ماهي يال اسبي از خانواده TRICHIURIDAE با نام علمي Trichiurus lepturus جز ماهيهاي با ارزش اقتصادي مي باشد و در آبهاي خليج فارس و درياي عمان بوفور يافت مي شود.
ماهي يال اسبي (Trichiurus lepturus) يكي از مهمترين ذخاير آبزيان خليج فارس و درياي عمان مي باشد كه نياز به شناخت بيشتر در زمينه هاي زيستي و محيطي دارد.

فصل صید فصل صید ماهی یال اسبی که زیستگاه و صید گاه آن در استان بوشهر و منطقه مطاف شهرستان دیراست از اردیبهشت ماه شروع می شود و تا شهریور ماه ادامه دارد

صادرات ماهی یال اسبی
ماهی یال اسبی به علت نداشتن فلس مصرف داخلی ندارد و به منظور استفاده صنعتی و خوراكی به كشورهای چین، كره، ژاپن و دیگر كشورهای جنوب شرقی آسیا صادر می شود. .
وجود ذخایر قابل توجه یال اسبی در آبهای هرمزگان ارزش صادراتی و ارزآوری قابل توجه آن هدفمند كردن صید ترال در جهت كاهش صید ضمنی اختصاصی كردن صید یال اسبی و همچنین ایجاد اشتغال در منطقه را از مهمترین دلایل صید این گونه است. ذخایر ماهی یال اسبی بعنوان یكی از مهمترین منابع پروتینی دریایی در تمام آب‌های گرمسیری و نیمه گرمسیری جهان پراكنش دارد. منابع عمده این ماهی طی چند سال گذشته در اعماق 20 تا 100متری آبهای این منطقه مورد شناسایی قرار گرفته است. ماهی یال اسبی جزو گونه‌های كمتر برداشت شده است كه بمنظور كاهش فشار بر ذخایر دیگر گونه های آبزی صید می شود كه می تواند علاوه بر اشتغالزایی ارزآوری نیز داشته باشد. در اطلاعات منتشره شیلات ایران آمده است: هرمزگان با صید سالانه 140 هزارتن آبزی رتبه اول صید كشور را دارد.برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید .