محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران در شمال تهران، بزرگراه چمران واقع شده است. مساحت کل نمایشگاه حدود ۸۵۰۰۰۰ مترمربع است که ازاین مساحت ۱۲۰۰۰۰ متر مربع فضای سر پوشیده و ۳۵۰۰۰ متر مربع فضای باز نمایشگاهی، حدود ۲۲ هکتار فضای سبز و نیز ۲۱ هکتار راههای دسترسی به سالنها و محوطه نمایشگاه می‌باشد. در نمایشگاه بین المللی تهران مسجد حضرت ابراهیم (ع) به مساحت ۱۲۰۰ متر مربع و مناری به ارتفاع ۷۰ متر، می‌باشد.محل دائمي نمايشگاههاي بين المللي تهران در سال 1343 تاسيس گرديده و از سال 1355 نيز به عضويت اتحاديه نمايشگاههاي بين المللي ( ufi )در آمده است .شركت سهامي نمايشگاههاي بين المللي جمهوري اسلامي ايران ( وابسته به وزارت بازرگاني ج.ا.ا ) كه اساس نامه آن در تاريخ 29/01/1378 به تصويب مجلس شوراي اسلامي و تاييد شوراي نگهبان رسيده در اجراي اصل 123 قانون اساسي از مركز توسعه صادرات منفك و بطور مستقل از تاريخ 01/09/1378 به فعاليتهاي مرتبط ادامه مي دهد.

وظايف شركت عبارت است از هماهنگي و رشد و توسعه امور نمايشگاهي در داخل وخارج از كشور و همچنين و همچنين متمركز نمودن امور مربوط به برگزاري نمايشگاهها و همايش ها ملي و بين المللي در راستاي تحقق اهداف و سياستهاي توسعه صادرات غير نفتي و معرفي دستاوردها و توليدات صنعتي معدن، كشاورزي و خدمات بازرگاني فني و مهندسي كشور و اهم فعاليتهاي شركت شامل برگزاري نمايشگاههاي تخصصي ، بين المللي و بازرگاني در داخل و خارج از كشور مي به منظور توسعه صادرات وهمكاري با اتحاديه هاي نمايشگاههاي جهاني و قبول عضويت آنها و شركت در سمينار ها و كنفرانسهاي مربوط مي باشد.

محل دائمي نمايشگاههاي بين المللي تهران به عنوان يكي از مهمترين مراكز تجاري و اقتصادي كشور با بهرمندي از فضا ، امكانات و تسهيلات نمايشگاهي منحصر به فرد در كشور ، بستر وزمينه مناسبي را از طريق برپايي نمايشگاههاي تخصصي و بين المللي جهت بازرگانان داخلي و خارجي مهيا مي سازد تا علاوه بر عرضه و نمايش توانمنديها ، مبادلات تجاري . سرمايه گذاريهاي مشترك يا پروژه هاي همكاريهاي فني و بين المللي خود را آغاز ، احياء و توسعه بخشند .

وب سايت : iranfair.com

پست الكترونيك: office@iranfair.com

صندوق پستي : 19395-1491

تلفن : 21919 فاكس: 3-22662672